Terug naar boven

#5 Lean Startup MVP: Minimum Viable Product

Publicatiedatum: 22-02-2018

De kern van Lean Startup is de LOOP. Dit is de cirkel van het ontwerpen/ontwikkelen van een product of dienst, vervolgens het meten hoe klanten hier mee omgaan en daarna het bijsturen of doorgaan op de ingeslagen weg. Op basis van experimenten wordt deze LOOP meerdere malen doorlopen. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk: wanneer is het product of de dienst goed genoeg om op de markt te introduceren?

“Een MVP is het product of de dienst die de toegevoegde waarde voor de klant biedt waarvoor deze wil betalen”, vertelt Marijn Mulders van OndernemersLift+. “Deze definitie geeft houvast op het moment dat de ontwikkeling van een product of dienst zo ver is, dat het uit de experimentele fase kan doorgroeien naar de productiefase en de onderneming omzet kan gaan maken.”

Doorlooptijd
Bij de Lean Startup methode worden via experimenten gegevens verzameld om zo snel mogelijk tot een MVP te komen. “Enkele maanden werken aan de ontwikkeling van een product of dienst zonder in contact te komen met mogelijke klanten is veel te lang” volgens Mulders. “Natuurlijk is voor het ene product/dienst meer tijd nodig dan voor het andere. Het ontwikkelen van een webshop kan makkelijker en korter dan bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuwe frisdrank. Maar de LOOP moet zo kort mogelijk zijn en duurt dus bij voorkeur maar een week of zelfs veel minder.”|

Bewijsmateriaal
Met een MVP wordt gezocht naar het bewijs dat een product of dienst een toegevoegde waarde levert, waar de klant voor wil betalen. Niet meer en niet minder. Mulders: “Dit wordt niet gevonden in kwantitatieve onderzoeken op basis van wetenschappelijk onderzoek en statistische analyses met SPSS. Om het MVP te valideren wordt op zoek gegaan naar het weerleggen van de hypothesen vanuit de experimenten. De besluiten die genomen worden, zijn gebaseerd op gevalideerde gegevens vanuit de potentiële klant. Zo ontstaat een doelgerichte ontwikkeling naar een MVP.”

Eenvoud
Een MVP bestaat volgens Mulders vooral uit eenvoud. “Houd het simpel en kijk vervolgens wat de klant er mee doet. Een bekende uitspraak van LinkedIn oprichter Reid Hoffman is: ‘If you are not embarrassed by the first version of your product, you’ve launched too late.’ Een mooi voorbeeld is Twitter. Juist door het eenvoudig te houden, is dit platform uitgegroeid tot wat het nu is.”

FAQ:
Bij welke doelgroep past een MVP het beste?
Een MVP past het beste bij de doelgroep van de Early Adopters.  Dit zijn klanten die vooral kijken naar nieuwe producten die op de markt komen. Deze groep accepteert een nog niet volledig uitgekristalliseerd product. Als ze het product maar als eerste kunnen gebruiken. Ze vinden het ook prima om feedback te geven over het product.

Volgt na een MVP altijd een succesvol product?
Een MVP levert toegevoegde waarde waar de klant voor wil betalen. Of een product succesvol wordt, hangt echter van veel meer factoren af. Zoals bijvoorbeeld de marktsegmenten na de early adopters en de wensen en eisen van die segmenten, benodigde investeringen, beschikbare cashflow. Een MVP dient met name als basis voor verdere ontwikkeling.

Hoe weet ik wat er in een MVP moet komen?
Gebruikers van een toekomstig product willen er meestal meteen alles in hebben. Daardoor kunnen producten ontstaan die te uitgebreid zijn, te lang ontwikkeld worden en dus uiteindelijk te duur zijn. Om te bepalen welke functionaliteiten in een MVP moeten komen, kan gebruik gemaakt worden van de afkorting MoSCoW. De M staat voor ‘must have’. Dit zijn functionaliteiten die noodzakelijk zijn voor de werking van het product. De S staat voor ‘should have’: functionaliteiten die er in zouden moeten zitten, maar niet per se nodig zijn voor een MVP. De letter C staat voor ‘could have’. Deze functionaliteiten zouden er in kunnen zitten, maar alleen in de luxe uitvoering. De letter W staat voor ‘would have’: functionaliteiten die de klant erin wil hebben, maar die geen toegevoegde waarde leveren.

www.tolobranca.nl

 

Deel dit bericht:
DisclaimerSitemap