29 juni 2018

Stichting OndernemersLift+  (KvK 57921601), en
Preseed Fonds Noordoost-Brabant B.V. (KvK 59212152)
hierna: ‘OndernemersLift+’

Onderwijsboulevard 225
5223 DE ’s-Hertogenbosch

De volgende website is een initiatief van en wordt beheerd door OndernemersLift+:
https://www.ondernemersliftplus.nl

Evenals de onderstaande e-mailadressen:
info@ondernemersliftplus.nl
aanmelden@ondernemersliftplus.nl

Algemeen
OndernemersLift+ ondersteunt, faciliteert en stimuleert groeiende (student) ondernemers in de regio Noordoost-Brabant. Om onze dienstverlening te versterken leggen wij tevens een verbinding tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Bij deze verschillende activiteiten verwerken wij ook persoonsgegevens. Uw privacy stellen wij daarbij voorop. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Ook vertellen wij u welke rechten u heeft. Hebt u hier vragen over, dan kunt u contact met ons opnemen via info@ondernemersliftplus.nl.

Contact opnemen
Indien u contact met ons wilt opnemen, dan kunt u dat doen door te bellen naar telefoonnummer 085 – 902 02 09 of door een e-mail te sturen naar info@ondernemersliftplus.nl. Wij noteren dan bij bepaalde vragen uw gegevens. Wij nemen naar aanleiding van uw bericht contact met u op en beantwoorden uw vraag of voorzien u van relevante informatie. Tevens hebben wij een verantwoordingsplicht naar onze subsidieverleners. Zij vragen ons inzichtelijk te maken welke diensten wij allemaal hebben verleend. Ook voor dit doel bewaren wij uw gegevens. Wij bewaren deze gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening, of zolang nodig is voor onze verantwoordingsplicht naar onze subsidieverleners en/of financiers.

Deelnemen aan OndernemersLift+
OndernemersLift+ stimuleert nieuw ondernemerschap in Noordoost-Brabant. Wij coachen starters, verstrekken leningen en brengen ondernemers in contact met interessante marktpartijen of kennisinstellingen. U kunt zich voor deze initiatieven aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Om contact met u op te kunnen nemen, vragen wij daarvoor uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. U kunt daarbij aangeven welke hulpvraag u heeft, zodat de juiste persoon contact met u op kan nemen en u van de gevraagde informatie kan voorzien. Om een goed beeld van uw situatie te krijgen vragen wij uw bedrijfsgegevens, achtergrondgegevens zoals genoten opleiding, huidige werksituatie, relevante werkervaring en kernvaardigheden. Ook vragen wij uw ideeën over het product of dienst dat u wilt gaan ontwikkelen, zodat wij passende informatie aan u kunnen verstrekken. Als u een lening aanvraagt van meer dan 15.000 euro, dan wordt uw aanvraag eerst beoordeeld door ons Expertpanel. Daarna toetst ons Investeringscomité of aan u een lening kan worden toegekend. Voor deze toetsing, evenals voor leningen tot en met 15.000 euro vragen wij relevante achtergrondinformatie bij u op. Uw gegevens bewaren wij zolang nodig is voor onze dienstverlening, gedurende de overeenkomst van lening en de bijbehorende wettelijke bewaartermijn of zolang nodig is voor onze verantwoordingsplicht naar onze subsidieverleners en/of financiers.

Nieuwsbrief
U kunt zich via onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Wij vragen hiervoor uw naam en e-mailadres. Hierin leest u nieuws, tips en informatie over onze diensten en diensten van onze deelnemende partners. Tevens ontvangt u uitnodigingen voor onze activiteiten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen; iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt bij inschrijving automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement weer opzegt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OndernemersLift+ gebruikt alleen functionele en analytische cookies, zoals van Google Analytics, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Het privacybeleid van Google Analytics vindt u hier.

Social Media
Op de website van OndernemersLift+ staan verwijzingen (links) naar diverse social media. Als u hierop klikt, dan word u doorgestuurd naar de persoonlijke pagina van OndernemersLift+ op bijvoorbeeld Twitter of Facebook. De meeste social mediakanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Om te zien wat deze social mediakanalen met persoonsgegevens doen als u hun website bezoekt, kunt u hier de privacy verklaringen van Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube inzien. OndernemersLift+ heeft hier geen invloed op.

Delen van persoonsgegevens met derden
OndernemersLift+ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OndernemersLift+ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
OndernemersLift+ neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OndernemersLift+ neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van onze medewerkers of via info@ondernemersliftplus.nl.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OndernemersLift+ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ondernemersliftplus.nl. Op basis van onze belangen en  wettelijke plichten beoordelen wij vervolgens of wij in alle redelijkheid aan uw verzoek kunnen voldoen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van uw rechten, dan kunt u dat in de eerste plaats aan ons melden via info@ondernemersliftplus.nl. Wij gaan graag met u in gesprek om tot een oplossing te komen. Natuurlijk hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens contact leest u hoe u dit moet doen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact
Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@ondernemersliftplus.nl.

Stichting OndernemersLift+, 29 juni 2018

Delen