Slim kapitaal brengt jouw idee tot leven

OndernemersLift+ verstrekt leningen van maximaal € 15.000 (aan deelnemers van de Start-up Booster), maximaal € 50.000 (aan deelnemers van de Start-up Navigator) uit ons eigen fonds en kan toeleiden naar leningen tot maximaal € 350.000 uit het Brabant Startup Fonds.

Leningvoorwaarden

Wij verstrekken achtergestelde leningen. Je betaalt op onze leningen 7% rente (per maand achteraf). De leningen kennen een aflossingsvrije periode van 12 maanden (Start-up Booster) of max. 60 maanden (Start-up Navigator). Na afloop van de aflossingsvrije periode, los je de lening af via een annuïteit. De looptijd van de lening is afhankelijk van de omvang van het geleende bedrag. Wij geloven in ‘slim’ kapitaal. Dat betekent dat leningen van OndernemersLift+ onderdeel uitmaken van ons supportprogramma:

De algemene criteria om deel te kunnen nemen aan onze programma’s vind je hier.

Toelichting

Alleen geld maakt je niet succesvol! Jezelf en je idee verder ontwikkelen naar de volgende stap wel. Veel stappen zet je daarin zelf, maar daarnaast is er vaak geld nodig om de noodzakelijke investeringen te doen. In die zogeheten vroege fase van je idee wordt er nog niets tot weinig verdiend, omdat het idee zich nog moeten bewijzen. De kosten gaan voor de baat uit!

Samen met jou brengt OndernemersLift+ de kapitaalbehoefte voor de volgende fase(s) in kaart. Ook helpen we in het zoeken naar funding van die kapitaalbehoefte. Dit kan met subsidies, leningen van OndernemersLift+ of met leningen van en/of investeringen door onze netwerkpartners.


Financieringspartners van OndernemersLift+

Naast onze eigen fondsen kan OndernemersLift+ ook ondersteuning bieden bij het verkrijgen van leningen bij andere financiers.

Innovatie Fonds Rabobank (IFR)

Het IFR is een financieringsinstrument van de Rabobank waarmee start-ups in de vroege fase kunnen worden gefinancierd (de zogenaamde pre-seed fase). Startende ondernemers kunnen al in de fase van ideevorming in aanmerking komen voor een achtergestelde innovatie lening (AIL). In deze fase krijgen ze doorgaans nog geen lening bij een bank of andere financier, omdat ze nog geen bewezen resultaat en onvoldoende cashflow hebben.

Brabant Startup Fonds

High potential start-ups kunnen via OndernemersLift+ toegang krijgen tot het Brabant Startup Fonds (BSF). Het BSF verstrekt vroegefase leningen tot € 350.000 en wordt gefund door de Provincie Noord-Brabant. OndernemersLift+ ondersteunt jou bij een aanvraag voor het Brabant Startup Fonds. Dit maakt onderdeel uit van de Start-up Navigator.

Delen