Nieuwe Perspectieven biedt boeren een alternatief

Het programma Nieuwe Perspectieven voor Boeren van OndernemersLift+ richt zich op ondernemers die actief zijn in de veeteelt, akkerbouw, tuinbouw of ondernemen in het buitengebied in Noordoost-Brabant. Dit programma wordt uitgevoerd in het kader van de Regio Deal Noordoost-Brabant. Binnenkort start een derde groep boeren met het programma. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

De boeren die deelnemen aan het programma hebben veel gemeen met elkaar. Ze willen allemaal vernieuwen en oplossingen bieden voor maatschappelijke- en milieuproblemen. Maar dat leidt ook tot vragen. Wat betekenen deze plannen bijvoorbeeld voor henzelf en hun partner? Hoe haalbaar zijn hun plannen? Wat vindt hun omgeving van de nieuwe koers? Allemaal vragen waar de deelnemers een antwoord op zoeken.

Bruikbaar businessplan
OndernemersLift+ helpt de boeren om hun ideeën om te zetten in realiteit, te beginnen met een bruikbaar businessplan en verdienmodel. Daarbij is er ook aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van de boeren. Want die zijn vaak bepalend voor de beslissingen die een ondernemer neemt in zijn bedrijf.

Individuele gesprekken
Het programma Nieuwe Perspectieven voor Boeren bestaat uit zes verschillende themabijeenkomsten, die de ondernemers gezamenlijk volgen. Hierin komen de volgende thema’s aan bod: strategie & doelbepaling, waardepropositie, doelgroepbepaling, team & organisatie, sales & marketing en financiën. Tussen de groepsbijeenkomsten worden individuele gesprekken gehouden met de business coaches Kitty Jenniskens en Ad Crommentuijn. 

Ben jij agrarisch ondernemer en heb je interesse om deel te nemen? Of ken je een ondernemer voor wie dit programma mogelijk interessant is? Laat het ons weten via telefoonnummer 085 – 902 02 09 en wij plannen een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Delen

Publicatiedatum: 27 september 2022