‘AgriFood Capital in Bedrijf’ in Meierijstad

Op vrijdag 18 november jl. trapte ‘AgriFood Capital in Bedrijf’ af in de gemeente Meierijstad. AgriFood Capital in Bedrijf is een bedrijfsbezoek waarbij raadsleden kennismaken met een ondernemer uit de eigen gemeente. In Sint-Oedenrode werd Crole Natuurrund bezocht.

Eigenaar Leon Moonen heeft een bedrijf waarin zijn runderen zorgen voor natuurbegrazing. Daarmee versterken ze de biodiversiteit van bodem, flora en fauna. Daarnaast werkt Leon aan een technologische innovatie waarbij uit cellen van dezelfde runderen gecultiveerd vlees wordt geproduceerd. In 4-6 weken tijd kan uit 0,5 gram cellen 10.000 kg ‘kweekvlees’ worden gemaakt.

Wat ligt er morgen op ons bord
“Crole Natuurrund laat zien hoe een ondernemer nu al bezig is met wat er morgen op ons bord ligt, het centrale thema van AgriFood Capital”, aldus Roel Schutten, directeur van AgriFood Capital. “Het zijn ondernemers als Leon Moonen die het verschil maken. De innovatie op het gebied van gecultiveerd vlees moet leiden tot verdere verduurzaming van de voedselproductie en tot nieuw perspectief voor boeren. Ook wil Leon nadrukkelijk de verbinding met de consument maken.”

Meierijstad en agrifood
Agrifood is voor Meierijstad een belangrijke economische sector. Wethouder Jan Goijaarts: “In onze gemeente hebben meer dan 1000 bedrijven een connectie met agrifood. Samen zijn ze goed voor zo’n 14.000 arbeidsplaatsen.” Bij het produceren én consumeren van voedsel vormen maatschappelijke opgaven als natuur, landschap en leefomgeving belangrijke uitgangspunten. “Dat vraagt niet alleen om technologische innovatie maar vooral samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen”, aldus Jan. “In het werkprogramma van het college is dan ook een koppeling gemaakt met de strategische agenda van AgriFood Capital.”

Belangrijke thema’s voor Meierijstad zijn voedselverspilling, voedseleducatie en gezondheid. Met initiatieven zoals de Verspillingsfabriek en Circular Food Center (incl. nieuwe Chocolate Factory) en als trekker van het Regio Deal project ‘Stallenaanpak’ draagt de gemeente bij aan het voedselsysteem van de toekomst.

Op weg naar 2025
Met een snel groeiende wereldbevolking – de acht miljard is officieel aangetikt – en mondiale vleesconsumptie kan ‘kweekvlees’ uitkomst bieden. Naar verwachting zal de commerciële productie in 2025 door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) zijn toegestaan. Leon Moonen wil graag onderdeel uitmaken van deze innovatieve ontwikkeling.

Om zijn innovatie uiteindelijk te realiseren, zijn goede randvoorwaarden, een stevig netwerk én support vanuit het agrifood ecosysteem in Noordoost-Brabant nodig. Zo kwam hij via de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Meierijstad in aanraking met de startup-organisatie OndernemersLift+ die mede mogelijk gemaakt wordt door AgriFood Capital. Leon: “Daar werd ik in het project ’Nieuwe perspectieven voor boeren’ gedwongen om goed na te denken over het vermarkten van het product en het verwaarden op een economische manier.”

Leon Moonen wil op zijn terrein een Experience Center voor ‘kweekvlees’ realiseren. Hier kunnen consumenten en andere belangstellenden kennis maken met deze nieuwe manier van vlees produceren. “Een kans voor Noordoost-Brabant om koploper te worden in de eiwittransitie”, aldus Leon.

Delen

Publicatiedatum: 2 december 2022