Future Fit programma (Post Corona)

Met haar Future Fit Programma – het post Corona supportprogramma van OndernemersLift+ – helpt zij start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven in Noordoost-Brabant om door de Coronacrisis te komen. Het programma richt zich op bedrijven die voor het uitbreken van de Coronacrisis gezond waren en zich aan willen én kunnen passen aan een nieuwe werkelijkheid. Met behulp van een bewezen workshop-programma gaan ondernemers in kleine groepen hun bedrijf herijken en klaarmaken voor een nieuwe toekomst. Daarnaast biedt het programma één-op-één ondersteuning aan de ondernemers, om een verdieping te krijgen in de ontwikkeling van hun bedrijf. Doordat veel ondernemers op dit moment te maken hebben met soortgelijke problemen, leren zij in het programma ook veel van elkaar.

‘We gaan ondernemers helpen en ondersteunen om ze zo goed mogelijk door de crisis heen te loodsen en hen future-fit te maken’, zegt Huub Dormans, directeur van OndernemersLift+. ‘Dat doen we enerzijds door met de ondernemer de organisatie- en kostenstructuur grondig door te nemen en aan te passen aan de huidige en toekomstige situatie. Anderzijds helpen we de ondernemer om met aangepaste of nieuwe diensten en producten in te spelen op de veranderingen in de markt. Wij openen geen nieuw loket, maar helpen de ondernemers hands-on. Daarbij maken we optimaal gebruik van het ecosysteem dat aanwezig is in Noordoost-Brabant, door samen te werken met partners en lokale adviseurs. Zo levert OndernemersLift+ de maximale toegevoegde waarde.’


Delen

Publicatiedatum: 20 april 2020