Ondersteuning voor start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven in Noordoost-Brabant om door de corona-crisis te komen.

Heb je een bedrijf dat vóór de corona-crisis gezond was en wil je je aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid? Heb je behoefte aan ondersteuning om ‘fit for future’ te worden? Dan kan ons ondersteuningsprogramma je helpen om je businessmodel aan te passen en in te spelen op de veranderingen in de markt.

Kaders deelname Future Fit

  • Je hebt een onderneming die vóór de crisis gezond was en in potentie een gezond toekomstperspectief heeft.
  • Je hebt minimaal 2 werkzame personen in dienst.
  • Je bent bepalend voor het beleid en bevoegd te beslissen.
  • Je bent gevestigd in de regio Noordoost-Brabant.
  • Je maakt reeds gebruik van de crisisregelingen en hebt maatregelingen getroffen om kosten te reduceren.
  • Je hebt inzicht in financiën huidige situatie.
  • Ben je zzp’er? Kijk dan op ZZP Boost voor extra ondersteuningsmogelijkheden

Door de crisis naar een succesvol bedrijf

Je werkt onder begeleiding van twee business developers, in twaalf weken tijd, in een kleine groep, aan aanpassingen in je onderneming om toekomstbestendig te worden. Het Future Fit-traject bestaat uit individuele begeleiding door een business developer (max. 6 uur). Gedurende het traject, volg je op vier dagdelen, met de kleine groep, verschillende workshops.

Deelnemers over het programma

De Future Fit workshops zijn verdeeld over vier dagdelen. Het programma bestaat uit:

Dagdeel 1: Kennismaking, financiële update en doelbepaling
In deze sessie kijken we naar jouw bedrijf: waar stond je voor de crisis? Waar sta je nu? We bespreken daarbij de liquiditeitsplanning op de korte termijn. Daarnaast gaan we in op jouw doelen voor de toekomst.

Dagdeel 2: De nieuwe klant en jouw propositie in de nieuwe werkelijkheid (rebuild your business)
We zoomen in op jouw (toekomstige) klantsegmenten en jouw waarde propositie. Hier gaat het om het valideren van je product of dienst in de veranderde markt. Wat is het probleem, van wie, waarom, wat is je oplossing, voor wie is jouw oplossing interessant?

Dagdeel 3: Businessmodel en organisatie
Tijdens de sessie richten we ons op de inrichting van jouw organisatie en de omgeving die het mogelijk moet maken om opnieuw succesvol te worden. We geven vorm aan de benodigde activiteiten, jouw rol als ondernemer, de benodigde mensen en middelen. Ook kijken we naar jouw strategische partners. Heb je de juiste mensen en middelen ín en om je organisatie om jouw waarde propositie te realiseren? Hoe vul je marketing en sales in?

Dagdeel 4: Financiële fit
Vanuit de bouwstenen voor jouw business model gaan we in op de financiële aspecten van jouw ‘vernieuwde’ bedrijf. Hoeveel kapitaal heb je eventueel nodig en hoe financier je dat? Welke financiële resultaten behaal je met jouw nieuwe of vernieuwde verdienmodel? We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de liquiditeit in jouw bedrijf.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit maximaal zes ondernemers.

Ondernemers delen kennis en ervaring

De ondernemers in dit programma zitten in een vergelijkbare situatie en hebben vaak soortgelijke problemen. Behalve dat je meer inzicht krijgt in je eigen situatie, leer je ook van anderen. Omdat de groepen klein zijn, kun je in korte tijd veel kennis opdoen en delen.

Deelname

Deelname aan het Future Fit programma is vrijwillig, maar eenmaal aan boord is het niet vrijblijvend. OL+ met haar partners investeert in jouw ontwikkeling. Daarvoor verwachten wij jouw actieve interesse en participatie. De begeleiding is deels groepsgewijs en deels individueel.

Tijdinvestering

Wij verwachten van jou dat je acht tot twaalf uur per week besteedt aan de thema’s die we behandelen en de voorbereidende opdrachten. Die tijdsinvestering is nodig om een goede basis te leggen voor de doorontwikkeling van jezelf en je onderneming.

Meedoen aan het Future Fit programma?

Wil je meedoen aan het Future Fit programma, meld je dan aan voor de intake via dit aanmeldformulier.

Wat kost het?

Het Future Fit programma is niet kosteloos. De Provincie Noord-Brabant en onze partners, AgriFood Capital, HAS Hogeschool, Koning Willem 1 College, MSD en de Rabobanken in Noordoost-Brabant dragen de kosten. Daarom zijn voor jou als deelnemer geen kosten aan het programma verbonden.


Bij de uitvoering van Het Future Fit programma werkt OndernemersLift+ samen met tal van lokale ondernemersverenigingen, regionale en provinciale organisaties, banken en adviseurs. Op dit moment zijn dat Starters Succes Oss, Kracht van Oss, Kracht van New Business, UOV de Kring,  ABN Amro Bank in Noordoost-Brabant, Stichting Ondernemers Klankbord, de Bossche Investeringsmaatschappij (BIM) en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Verder zijn we in gesprek het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) en andere organisaties die later mogelijk gaan participeren in dit programma. Met deze samenwerkingen willen we aanvullende dienstverlening organiseren om jouw uitdagingen op te lossen. Samen helpen we jou door de crisis.

Het programma wordt financieel ondersteund door de Provincie Noord-Brabant en is mede mogelijk gemaakt door Noordoost Brabant Werkt en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Bekijk hieronder nog meer reacties van deelnemers over Future Fit

Delen