Eerste stappen gezet in samenwerking met JADS

OndernemersLift+ werkt al een aantal jaren samen met het Koning Willem I College en HAS Hogeschool. Recent zijn ook de eerste stappen gezet in de samenwerking met JADS (Jheronimus Academy of Data Science) in ’s-Hertogenbosch. Vier data science studenten van JADS Playground, die de start-up Peppermint hebben opgericht, zijn onlangs begonnen aan het Start-up Booster programma van OndernemersLift+. Zij nemen momenteel samen met vier andere start-ups deel aan het Start-up Booster programma van OndernemersLift+.

JADS is ontstaan uit een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de Universiteit van Tilburg en de Technische Universiteit Eindhoven en biedt onder meer data science bachelor- en masteropleidingen en PDEng-onderwijs. Daarnaast werken onderzoekers en studenten van JADS nauw samen met het bedrijfsleven. JADS Playground is een belangrijke aanvulling op het JADS-curriculum en helpt studenten bij het opzetten van hun eigen start-up. ‘Veel studenten hebben ambitie om zelf te gaan ondernemen. Daar willen wij hen zo goed mogelijk in ondersteunen’, legt coördinator Jonie Oostveen van de incubator JADS Playground uit. ‘JADS Playground heeft een sterke focus op data science en ondernemerschap. Wij bieden onze studenten data entrepreneurship in action’.

Slimmer en efficiënter
Daarbij werkt JADS graag samen met andere partners uit haar netwerk. Jonie Oostveen: ‘Wij kunnen de coaching van studenten ook zelf organiseren. Maar het is slimmer en efficiënter dit samen met partijen uit ons netwerk te doen, die hier veel meer ervaring mee hebben.’ De samenwerking tussen JADS en OndernemersLift+ kwam mede tot stand doordat directeur Huub Dormans van OndernemersLift+ een gastles gaf op de Academy. ‘Daarin vertelde hij ook over het Start-up Booster programma van OndernemersLift+. Later is Huub jurylid geweest bij een pitchsessie van studenten op onze universiteit. Start-up Peppermint was de uiteindelijke winnaar van die pitchsessie en zij nemen op dit moment ook deel aan het Start-up Booster programma.’

Jonie Oostveen, coördinator incubator JADS Playground

Mooie samenwerking
Jonie Oostveen werkte eerder voor diverse innovatieve start-ups en scale-ups. Hij was ook aanwezig bij de eerste online sessie van de Start-up Booster waar de studenten van Peppermint aan deelnemen. ‘De studenten zijn tijdens die sessie écht mee de diepte ingenomen en hebben gericht moeten nadenken over welke doelgroep zij nu eigenlijk willen bereiken met Peppermint. Wat zij in de theorie hebben geleerd, werd tijdens de Start-up Booster in de praktijk verder uitgediept. Dat is erg waardevol voor hen. Ze leren om problemen te analyseren en oplossingen te valideren. De ervaringen die ze hiermee opdoen gaan hen in de toekomst zeker nog van pas komen. Ik hoop dan ook dat dit het begin is van een mooie samenwerking met OndernemersLift+. Het zou geweldig zijn als er in de toekomst meer start-ups van JADS kunnen gaan deelnemen aan het Start-up Booster programma van OndernemersLift+.’

Huub Dormans is blij met de positieve reactie van Jonie Oostveen. ’Wij gaan als OndernemersLift+ graag met JADS in gesprek om de samenwerking tussen beide partijen verder vorm te geven voor de nabije toekomst.’

Kijk voor meer informatie op www.jads.nl

Over Pay Per Minute with Peppermint

Voor veel mensen is de hoge entreeprijs die moet worden betaald voor een bezoek aan bijvoorbeeld een museum, dierentuin of pretpark nog altijd een drempel. JADS-studenten Sanne van der Laan, Dion van Helvoirt, Dominique Weijers en Ward Jongelie willen deze drempel verlagen met hun pay-per-minute platform Peppermint.

‘Met Peppermint wordt het mogelijk om alleen te betalen voor de tijd die je spendeert bij een bepaalde activiteit. Dat alles tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de reguliere entreeprijs’, legt Dominique Weijers uit.

Team Peppermint

Meer vrijheid voor je vrije tijd
De initiatiefnemers zien volop mogelijkheden voor het nieuwe platform. ‘Peppermint is breed toepasbaar. Denk bijvoorbeeld maar aan pretparken, musea en andere uitjes. Maar daar schuilt ook direct een gevaar van versnippering van activiteiten voor ons’, vertelt Ward Jongelie. ‘Daarom gaan wij ons de komende tijd eerst focussen op musea. Doordat iedereen binnenkort bij allerlei musea super eenvoudig kan in- en uitchecken, verwachten we dat het aantal bezoekers sterk zal toenemen. Dat biedt niet alleen voordelen voor het museum, maar ook voor consumenten. Zij besparen op deze manier immers geld, kunnen laagdrempelig nieuwe activiteiten ontdekken, en in het algemeen meer vrijheid voor hun vrije tijd ervaren. Uit ons onderzoek blijkt dat voornamelijk jongeren hier echt op zitten te wachten.’

Vergelijkbare stappen en valkuilen
De studenten zijn blij met hun deelname aan het Start-up Booster programma van OndernemersLift+. Ward: ‘Ik vind het leuk en leerzaam om ook te zien hoe andere startende ondernemers uit diverse branches omgaan met de uitdagingen die zij tegenkomen. Tegelijkertijd zie ik ook veel overeenkomsten tussen Peppermint en andere bedrijven. We komen vergelijkbare stappen en valkuilen tegen.’ Dominique vult aan: ‘Wij willen alle vier iets neerzetten waar we trots op kunnen zijn. Tegelijkertijd is het opzetten van Peppermint voor ons een iteratief proces van leren en valideren. Stap voor stap komen we steeds een stukje verder. Het geeft ontzettend veel energie om aan Peppermint te mogen bouwen en om het aantal aanmeldingen op de website (https://www.pprmnt.nl) te zien groeien! Wij zijn erg benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.’

Delen

Publicatiedatum: 25 maart 2021