Start-up Booster biedt stevige basis voor succesvol ondernemen

Met de Start-up Booster heeft OndernemersLift+ een nieuw ondersteuningsprogramma ontwikkeld dat er voor zorgt dat startende ondernemers minder vaak dezelfde fouten maken en meer rendement kunnen creëren. ‘We helpen starters om de meest voorkomende valkuilen te omzeilen bij het opzetten van een bedrijf’, aldus Raymond van den Bos van OndernemersLift+. ‘Tegelijkertijd wordt bij de Start-up Booster een stevige basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van hun bedrijf én van de ondernemer zelf.’

Raymond van den Bos

De Start-up Booster duurt zo’n 8 tot 10 weken en wordt voorafgegaan door een Check-In. Raymond van den Bos: ‘Tijdens de Check-In presenteert een ondernemer zichzelf en zijn plan en geeft OndernemersLift+ hem of haar feedback. Op basis van de Check-In wordt vervolgens bepaald welk ondersteuningsaanbod het beste past bij de ondernemer.’

Intensief aan de slag
Ondernemers die worden toegelaten tot de Start-up Booster gaan onder begeleiding van twee business developers, deels groepsgewijs en deels individueel, intensief aan de slag met vier thema’s om hun bedrijfsideeën uit te werken tot bouwstenen voor een succesvolle onderneming. De groep bestaat uit maximaal zes ondernemers.

Tijdens het programma worden de volgende thema’s elk een dagdeel behandeld:

Dagdeel 1: De ondernemer
Starters krijgen inzicht in hun eigen drijfveren en competenties. Verder is er aandacht voor het team, de organisatie van het bedrijf en samenwerking met strategische partners.

Dagdeel 2: Klant & propositie
Hierbij gaat het om het valideren van het product of dienst in de markt. Wat is het probleem? Ervaren anderen dit ook zo? Wat gaat het bedrijf verkopen? Voor wie is het product of dienst interessant?

Dagdeel 3: Business Model Canvas
Op basis van het Business Model Canvas gaan de starters samen met de business developers kijken naar de opbouw van de marktsegmenten, het businessmodel, verdienmodel en verkoopkanalen.

Dagdeel 4. Omzet & financiering
In dit dagdeel wordt ingegaan op de financiële aspecten van het bedrijf. Hoeveel startkapitaal is er nodig en hoe kan dit worden gefinancierd. Daarbij wordt ook gekeken naar opbrengsten en kosten, resultaat en liquiditeit.

Lening van maximaal 15.000 euro
Als ondernemers het programma hebben doorlopen, volgt ook nog een Check-Out. Van den Bos: ‘Daarin bespreken we de bevindingen met de deelnemers. Ook beoordelen we of starters in aanmerking kunnen komen voor een lening van maximaal 15.000 euro. Met deze gestructureerde aanpak worden alle facetten van het ondernemerschap aangeraakt. Daardoor worden starters gerichter geholpen om hun product of dienst verder te ontwikkelen en op een succesvolle manier naar de markt te brengen.’

Deelname aan de Start-up Booster is vrijwillig, maar eenmaal aan boord is het niet meer vrijblijvend. ‘OndernemersLift+ investeert in de ontwikkeling van starters. Daarvoor verwachten wij van de deelnemers actieve interesse en participatie.’

Wil je meedoen aan de Start-up Booster, kijk dan op http://www.ondernemersliftplus.nl/startersprogramma/start-up-booster/

Of meld je hier aan voor de Check-In.

Delen

Publicatiedatum: 21 maart 2019