‘Soms is het goed als kansrijke ideeën worden gescheiden van de ondernemers’

Na zo’n tien jaar is Raymond van den Bos onlangs gestopt met zijn werkzaamheden bij OndernemersLift+. Van den Bos (46) startte in 2013 als regioadviseur bij OndernemersLift+ en werd vervolgens fondsmanager van het Preseed Fonds Noordoost-Brabant. In de afgelopen jaren zijn zo’n 70 ondernemers gefinancierd door dit fonds, dat vanaf nu door Rob Stuart beheerd gaat worden. Bij veel van deze bedrijven was Van den Bos betrokken als business coach en spande hij zich in om vervolgfinanciering voor verdere groei te organiseren.

Samen met directeur Huub Dormans blikt hij terug op zijn tijd bij OndernemersLift+. ‘Het succes van een bedrijf wordt bepaald door het geloof en het gedrag van de ondernemer, niet door het getal’, aldus Van den Bos. ‘Geloof en gedrag zijn bepalend voor de toekomst, het getal is historie waar achteraf naar wordt gekeken.’

‘Geloof is het vertrouwen en goede gevoel om van zijn bedrijf een succes te maken’

HD: ‘Hoe kijk je nu terug op de beginperiode van OndernemersLift+?’
RvdB: ‘In die beginfase waren wij soms nog wel eens onder de indruk van de achtergrond van mensen en de hoeveelheid geld die zij nodig hadden. Maar we kwamen er al snel achter dat de omvang van een investering niets zegt over de impact of de kans op succes van een bedrijf.’
HD: ‘Waar kijk je met voldoening op terug?’
RvdB: ‘Ik vond het altijd leuk om ondernemers te helpen om met relatief weinig geld hun bedrijf van de grond te tillen. Bedrijven die machines nodig hebben of grondstoffen, hebben vaak al meer geld nodig om te kunnen starten. Daarnaast is volhouden belangrijk, maar ook overlevingsdrang, zakelijk inzicht en kennis van de markt waarin je actief bent. Als ondernemer moeten je weten hoe bepaalde zaken in elkaar steken en hoe je het spel moet spelen.’
HD: ‘Je toonde je vaak enorm betrokken bij de start-up ondernemers die jij begeleidde. Ze konden jou bij wijze van spreke dag en nacht bereiken. Waar komt die passie vandaan?’
RvdB: ‘In veel gevallen was ik al vanaf het begin bij een casus betrokken en werd ik er min of meer mee ingezogen. Als ik dan proefde dat iemand er graag een succes van wilde maken en ik er zelf ook potentie in zag, dan ging het vliegwiel rollen en deed ik er alles aan om het bedrijf verder te helpen.’

‘Het gedrag van een ondernemer bepaalt uiteindelijk welke richting hij op gaat met zijn bedrijf

HD: ‘Als fondsmanager moest je ook regelmatig ‘slecht nieuws gesprekken’ voeren met ondernemers. Hoe ging je daar mee om?’
RvdB: ‘Ik probeerde bij deze gesprekken om niet op de inhoud in te gaan, maar om goede afspraken te maken met de ondernemer om de problemen aan te pakken. Dus niet bespreken wat er is fout gegaan, maar werken aan een oplossing van het ontstane probleem. Daarbij probeerde ik ook altijd om de ondernemers handvatten te bieden om zo de bal weer op de juiste plek te leggen.

‘Het getal is de uitkomst van het handelen van een ondernemer en volgt altijd pas achteraf’

HD: ‘Een ander specialisme van jou is financial engineering. Hoe kijk jij hier tegenaan?’
RvdB: ‘Bij financial engineering is het managen van de onderlinge verwachtingen tussen de investeerder en ondernemer enorm belangrijk. Ondernemers kunnen soms onbewust doorslaan in opportuniteit, maar ze zijn wel met het geld van iemand anders aan het ondernemen. Daarbij geldt ook dat je pas tot de kern komt als je doorvraagt en dat je ook kritisch moet durven te zijn op de werkelijkheid die de ondernemer voor ogen heeft. Durf ook de vraag aan een investeerder te stellen of hij investeert om zo snel mogelijk geld te verdienen, of om een bedrijf op te bouwen? Daarnaast vond ik het altijd belangrijk dat ondernemers hun afspraken nakwamen. Er kwam pas een akkoord als iets ook was afgewerkt. Ik was er niet om mensen te pleasen, maar juist om hen verder te helpen. Daarbij was alles erop gericht om de slaagkans van ondernemers te vergroten en het risico op mislukking te verkleinen.’
HD: ‘Welke tip heb je nog voor ondernemers?
RvdB: ‘We hebben de neiging ondernemers en hun ideeën automatisch op één hoop te gooien. Maar soms is het goed als kansrijke ideeën worden gescheiden van ondernemers. Meestal zijn er verschillende fasen nodig om een goed idee uiteindelijk uit te bouwen tot een merk. Bij elk van die fasen zou de vraag gesteld moeten worden of degene die het idee heeft bedacht ook nog altijd degene is die het verder kan helpen. Je moet eigenlijk een meester zijn in het scheiden van een siamese tweeling. Vaak sneuvelt in zo’n geval de ondernemer, of haalt zijn idee het niet. In beide gevallen is dat zonde van alle tijd en energie die er al is ingestoken.’

Afscheid en netwerkevent 25 mei
Op 25 mei houdt OndernemersLift+ een netwerk event waarbij de rol van Start-ups als oplossing voor urgente maatschappelijke uitdagingen centraal staat. Op deze dag nodigen wij klanten en relaties van OndernemersLift+ ook graag uit om afscheid te nemen van Raymond van den Bos en managementassistente Corrie van Iersel en hen succes te wensen in hun nieuwe werkzaamheden.

Datum: woensdag 25 mei 2022
Inloop: vanaf 14.30 uur
Middagprogramma: 15.00 – 17.00 uur
Netwerkborrel: 17.00 – 18.00 uur
Locatie: IJM Strandpaviljoen (ingang 1), Boslaan 49, 5263 NX Vught

Klik hier voor het programma en aanmelden.

Delen

Publicatiedatum: 16 mei 2022