Smart technology en smart biology gaan hand in hand bij Pixelfarming Robotics

Robots in de agrarische sector zijn sterk in opkomst. Pixelfarming Robotics in Almkerk speelt hier sterk op in. Het bedrijf, dat de geavanceerde RobotOne heeft ontwikkeld, wil in de komende jaren uitgroeien tot de leidende robot leverancier in de biologische landbouw. ‘De eerste vijf exemplaren van de RobotOne zijn inmiddels verkocht’, vertelt Arend Koekkoek. ‘We zijn volop bezig met de productie van deze robots. Maar naast smart technology zetten wij ook in op smart biology om chemievrije onkruidbestrijding stap voor stap verder te brengen.’

RobotOne

Het bijzondere aan de landbouwrobot RobotOne is dat hij op de akker een groot aantal verschillende handelingen kan verrichten. ‘De robot heeft tien armen die kunnen worden uitgerust met verschillende gereedschappen om het land te bewerken’, legt Arend Koekkoek uit. ‘Van grondbewerking tot zaaien, onkruid wieden en oogsten. Dat alles tot op de millimeter nauwkeurig en volledig elektrisch.’

Juiste verbindingen
OndernemersLift+ is vanaf het begin betrokken bij Pixelfarming Robotics en de ontwikkeling van de RobotOne. ‘Koekkoek: ‘OndernemersLift+ heeft ons ontzettend geholpen in de beginfase. Niet alleen met een financiering, maar ook met het aanscherpen van ons businessplan en om de juiste verbindingen te leggen met andere partijen zoals AgriFood Innovation. Met AgriFood Innovation maakt Brabant werk van de verbinding tussen agrifood en high tech. Dit op initiatief van HAS Hogeschool, ZLTO en de universiteiten van Wageningen en Eindhoven en AgriFood Capital als programmamanager. Het doel van dit project is om grensverleggende innovaties in de agrifood te versnellen in transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Daarnaast worden wij ook gesteund door de Regio Deal Noordoost Brabant is een grote ondersteuning bij het verder ontwikkelen van onze RobotOne. De samenwerking met OndernemersLift+ is dus enorm belangrijk geweest om daarna de volgende stappen te kunnen zetten met ons bedrijf.’

Onkruid herkennen
Naast de Robot One heeft Pixelfarming Robotics inmiddels ook de Intelligent Vision Bar en de Pixie aan haar productengamma toegevoegd. Koekkoek: ‘De Intelligent Vision Bar is een balk die is uitgerust met 3D-camera’s. Deze camera’s kunnen individuele planten binnen een vegetatie herkennen. Daardoor kan de Intelligent Vision Bar dus bijvoorbeeld ook onkruid op grasvelden herkennen. Er zijn al bedrijven die dit apparaat gebruiken voor het beheer van sportvelden. De Pixie is een licht voertuig dat helpt om het werk van de Robot One op het veld in de toekomst verder te ondersteunen. De Pixie past binnen het formaat van reguliere landbouwsporen en kan over een rij planten rijden zonder deze te beschadigen.’

Optimale teeltplannen
Naast smart technology toepassingen richt Pixelfarming Robotics zich ook steeds meer op smart biology om tot optimale teeltplannen voor gewassen te komen. Koekkoek: ‘Hierbij wordt onder meer gekeken naar de bodemgesteldheid, plantcombinaties, bodembedekkers en diverse andere zaken. Door bepaalde planten en gewassen slim te combineren voorkom je dat je chemische bestrijdingsmiddelen nodig hebt en worden de gewassen bovendien gezonder en sterker. Afrikaantjes werken bijvoorbeeld prima als bodemontsmetting voor aardappelplanten. Zo zijn er nog talloze andere voorbeelden. We testen de effectiviteit uit in de Digital Twin, de virtuele omgeving waarin Robot One opgeleid wordt om met deze teeltkennis te kunnen werken. De komende tijd werken we samen met HAS Hogeschool verder aan de ontwikkeling van digitale groeimodellen. Op die manier willen we nieuwe stappen te kunnen zetten op het gebied van chemievrije onkruidbestrijding in de land- en tuinbouw.’

Pixelfarming Robotics houdt regelmatig events om belangstellenden te informeren over de nieuwste ontwikkelingen in het bedrijf. Kijk voor meer informatie op 
https://pixelfarmingrobotics.com en www.proofyourfuture.com

Delen

Publicatiedatum: 27 mei 2021