SIR-subsidie beschikbaar voor innovatieve start-ups

Innovatieve start-ups kunnen vanaf nu een SIR subsidie (Stimulering van Innovatie in de Regio) aanvragen. Deze subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant (ook wel EKT-regeling genoemd) is bedoeld voor start-ups die zorgen voor het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen.

De subsidieregeling bestaat onder andere uit een gedeelte voor bestaande MKB-bedrijven (>3 jaar ingeschreven bij KvK) en een gedeelte voor start-ups (< 3 jaar ingeschreven bij KvK). Start-ups kunnen een beroep doen op 50 procent subsidie tot een maximum van 15.000 euro.

Eerste levensfase
De kern van de regeling voor start-ups is dat zij, in de eerste fase van hun bedrijf, subsidie kunnen krijgen. Dit is de fase waarin zij nog geen (betalende) klanten hebben. De subsidie is bedoeld om de haalbaarheid van een nieuw product of dienst te onderzoeken. Dit onderzoek moet gericht zijn op het in kaart brengen van het klantprobleem, de betalingsbereidheid van potentiële klanten voor jouw oplossing onderzoeken (commitment), of de haalbaarheid van een octrooi. Start-ups kunnen subsidie krijgen voor inhuur van externe expertise of eigen loonkosten om dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Juiste financiering
OndernemersLift+ kan leningen verstrekken voor activiteiten in de eerste levensfases van een start-up. Met de SIR-subsidie van de provincie Noord-Brabant komt daar nu een extra mogelijkheid bij. OndernemersLift+ brengt samen met de start-up ondernemers in kaart welke stappen er moeten worden gezet in hun bedrijf en wat daarbij aan financiering nodig is. Vervolgens kan OndernemersLift+ de start-ups ook helpen om de juiste financiering te realiseren, of in contact brengen met andere partijen om financiering te organiseren.

Meer info over de subsidieregeling is ook te vinden op: https://www.brabant.nl/applicaties/producten/economie_kennis_en_talentontwikkeling__innovatieve_startups_subsidie_152610

Ben je benieuwd of OndernemersLift+ op het gebied van financiering ook iets voor jouw start-up kan betekenen? Stuur dan een bericht naar info@ondernemersliftplus.nl.

Delen

Publicatiedatum: 8 april 2022