Pixelfarming Robotics ontwikkelt multifunctionele landbouw robot

Met zijn bedrijf Pixelfarming Robotics wil ondernemer Arend Koekkoek in de komende vijf jaar uitgroeien tot leidende robot-leverancier in de (biologische) landbouwsector. ’Naast de technische ontwikkeling van de RobotOne zijn we ook bezig met de ontwikkeling van een onboarding programma voor bedrijven die een landbouwrobot aanschaffen. Want met zo’n machine krijgen zij opeens veel meer mogelijkheden’, legt Koekkoek uit. OndernemersLift+ is één van de partners die Koekkoek ondersteunt om zijn ambities waar te maken.

Het gebruik van robots in de agrarische sector is sterk in opkomst. Mede door de groei van de wereldbevolking, schaarste aan personeel en beschikbare landbouwgrond en verduurzaming van de voedselketen, is de verwachting dat in de komende jaren de robotisering in de landbouw verder gaat toenemen. Uit recent onderzoek van ABN AMRO blijkt dat de Nederlandse agritech-markt in de komende tien jaar kan verdrievoudigen van 715 miljoen euro naar 2,5 miljard euro in 2030.

Verschillende handelingen
Pixelfarming Robotics, dat gevestigd is op de Campus Almkerk, speelt in op deze ontwikkeling. Het jonge bedrijf is in 2019 opgericht en bouwt met een team van zo’n 20 experts aan de geavanceerde landbouwrobot Robot One, die op de akker een groot aantal verschillende handelingen kan gaan verrichten. ‘De robot is multifunctioneel en heeft tien armen, die kunnen worden uitgerust met verschillende gereedschappen om het land mee te bewerken’, vertelt Arend Koekkoek. ‘Van grondbewerking tot zaaien, onkruid wieden en oogsten. Dat alles tot op de millimeter nauwkeurig en volledig elektrisch. Op dit moment ligt onze focus op chemie-vrije onkruidbestrijding. Met de machine kan ongeveer 1 hectare per uur worden geschoffeld. Naar verwachting kan één machine ongeveer 50 hectare land bijhouden qua schoffelen.’

Biologische landbouw
Koekkoek kocht in 2016 met zijn vrouw Simone in Almkerk een boerderij met 10 hectare grond. Deze grond is opgedeeld in pixels, waarop met behulp van de robot op biologische wijze en met minimale milieubelasting allerlei groenten worden geteeld. Bij de ontwikkeling van RobotOne werkt Pixelfarming Robotics nauw samen met onder meer de BOM, AgriFood Capital en kennisinstellingen HAS Hogeschool, Avans, Saxion, TU/e en WUR. OndernemersLift+ heeft het bedrijf meegeholpen bij het aanscherpen van het businessplan en in contact gebracht met AgriFood Innovation, dat een flinke financiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van de RobotOne. Koekkoek: ‘We werken met een totale begroting van zo’n 4,7 miljoen euro. De verkoopprijs van de RobotOne komt rond de 150.000 euro te liggen. Over vijf jaar hopen wij minimaal een paar honderd van deze robots verkocht te hebben. Dat ligt in de lijn met onze ambitie om in de komende jaren uit te groeien tot de leidende robot leverancier in de biologische landbouw.’

Onboarding programma
Koekkoek benadrukt dat naast alle technische ontwikkelingen ook moeten worden geïnvesteerd in een onboarding programma voor ondernemers die de Robot One gaan aanschaffen. ‘Met het aanschaffen van zo’n robot, vindt er een grote verandering plaats op een bedrijf. Zo’n machine brengt enorme voordelen met zich mee en kan het werk verrichten van ongeveer vijf medewerkers. Daarom is het belangrijk dat ondernemers weten wat de robot allemaal doet en de tijd nemen om plannen te ontwikkelen hoe zij extra omzet kunnen gaan genereren met de inzet van deze robot. Het zou goed zijn als agrarische ondernemers hierin worden begeleid.’

Delen

Publicatiedatum: 24 november 2020