In het voorjaar van 2022 heeft het bestuur van AgriFood Capital, de economische ontwikkelingsmaatschappij van de regio, opdracht gegeven te onderzoeken hoe het ecosysteem voor startups in de regio Noordoost-Brabant kan worden versterkt. De resultaten hiervan zijn in het najaar besproken met de stakeholders van AgriFood Capital en OndernemersLift+.

De kern van de aanbevelingen is om krachten te bundelen, intensiever samen te werken en de dienstverlening aan startende bedrijven transparanter te maken. Op basis hiervan heeft de RNOB (Regio Noordoost-Brabant) aan AgriFood Capital gevraagd om met een nieuwe opzet te komen voor het verder versterken van het startup-ecosysteem en de begeleiding van startende bedrijven, voortbouwend op de goede basis die OndernemersLift+ in de afgelopen jaren heeft gelegd.

Het bestuur van OndernemersLift+ onderschrijft de bevindingen en de aanbevelingen van het onderzoek en wil ruim baan maken voor zo’n nieuwe opzet. Het maken van ruimte betekent ook dat OndernemersLift+ nu zijn activiteiten ‘on hold’ zet. Wat afgerond kan worden, wordt de komende maanden afgerond, wat beëindigd kan worden, wordt beëindigd. Alle direct aan financiering gerelateerde activiteiten worden natuurlijk gecontinueerd, maar er wordt wel gezocht naar een nieuwe inbedding. Er worden geen nieuwe aanvragen voor leningen in behandeling genomen tot deze nieuwe inbedding is gevonden.

Huub Dormans, de directeur van OndernemersLift+, heeft op verzoek van het stichtingsbestuur zijn werkzaamheden neergelegd. Zijn taken worden tijdelijk waargenomen door Joep Brouwers.

Met deze stappen wil het bestuur van OndernemersLift+ het maximale doen om de ondersteuning van startups in Noordoost-Brabant voor de toekomst zeker te stellen. Tegelijkertijd is het bestuur trots op alles wat OndernemersLift+ in de afgelopen jaren tot stand heeft gebracht. OndernemersLift+ heeft het belang van startups voor de regio op de kaart gezet en mede dankzij de inspanningen van OndernemersLift+ is er belangrijke nieuwe bedrijvigheid tot stand gebracht. De verworvenheden van OndernemersLift+ zullen dan ook voor de regio behouden blijven.

Zodra duidelijk is op welke wijze de ondersteuning van startups in de regio en de versterking van het ecosysteem voor starters vorm krijgt, dan zullen we zeker ook uitgebreider stil staan bij de prestaties van OndernemersLift+.

Mocht u nadere informatie willen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het stichtingsbestuur van OndernemersLift+, mevrouw Liz Chermin (l.chermin@has.nl).

Delen