O2LAB wil ondernemendheid in onderwijs versterken

De onderwijsinstellingen HAS Hogeschool en Koning Willem I College gaan de samenwerking met OndernemersLift+ verder versterken in het O2LAB-programma. Dit programma van RvO is erop gericht om ondernemendheid en ondernemerschap in het onderwijs verder te versterken en te koppelen aan de praktijk.  

OndernemersLift+ werkte eerder al jarenlang succesvol samen op het gebied van ondernemerschapsonderwijs bij de uitvoering van haar valorisatieplan (met subsidie van o.a. RvO). Via het Centrum voor Ondernemerschap hebben duizenden leerlingen van HAS Hogeschool, Koning Willem I College en andere onderwijsinstellingen in Noordoost-Brabant destijds in hun onderwijsprogramma gewerkt aan het versterken van hun ondernemersvaardigheden en ondernemend gedrag. Ook docenten ontwikkelden hun vaardigheden en kennis over ondernemerschap. Deze samenwerking krijgt nu een vervolg in O2LAB Hub Zuid.

Onderwijs moet spiegel zijn van samenleving
Begin dit jaar zijn de eerste drie O2LAB Hubs van start gegaan, waaronder O2LAB Hub Zuid. De bedoeling is dat het netwerk met hubs de komende tijd verder wordt uitgebouwd. ‘De onderwijsomgeving moet een spiegel zijn van de samenleving’, zegt Peter ter Horst, programmadirecteur Ondernemerschapsonderwijs bij HAS Hogeschool en projectleider van O2LAB Hub Zuid. ‘Wij leven in een maatschappij waarin wordt verwacht dat iedereen steeds beter voor zichzelf leert zorgen. Dan moeten we jongeren daar ook de instrumenten voor geven en in trainen. Het onderwijs kan leerlingen hierop voorbereiden.’  

Ondernemende houding
Ter Horst geeft aan dat het belang van ondernemerschapsonderwijs steeds meer wordt onderkend. ‘Het aanleren van een ondernemende houding bij leerlingen is niet alleen goed voor economische groei en innovatie. Ondernemende mensen nemen ook sneller zelf de regie in hun werk en loopbaan, zien kansen en pakken nieuwe ideeën op. Zo weten zij waarde voor zichzelf en anderen te creëren.

Peter ter Horst, projectleider O2LAB hub Zuid

Wij willen studenten daarom kennis laten maken met de leefwereld van ondernemers. Wat houdt ondernemende studenten bezig? Waar hebben zij behoefte aan? Welke vragen hebben zij? Vervolgens gaan wij kijken hoe wij deze vragen kunnen verbinden met het onderwijs, hoe we de wereld van ondernemers kunnen integreren in het onderwijs. Docenten van de HAS Hogeschool en het Koning Willem I College en de business developers van OndernemersLift+ gaan hiervoor met elkaar samenwerken. Dat moet uiteindelijk leiden tot een meer structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen en ondernemers in Noordoost-Brabant.’

Benutten van elkaars expertise
De komende tijd wordt binnen O2LAB Hub Zuid gestart met het in kaart brengen van het ondernemerschapsonderwijs binnen de diverse vakopleidingen, om deze aansluitend naar een volgende fase te brengen. Verder wordt ingezet op verbreding van de docentenpool voor ondernemerschapsonderwijs en het beter benutten van elkaars expertise.

Faciliterende rol
Daarbij vraagt goed ondernemerschapsonderwijs volgens Ter Horst tevens om de nodige aanpassingen van de docenten. ‘Zij gaan een meer coachende, faciliterende rol vervullen in plaats van enkel voor de klas te staan en les te geven. Daarbij zullen zij de leerlingen meer moeten loslaten en krijgen zij zelf een meer vrije rol. We merken dat dit voor veel docenten een grote uitdaging is, maar dat ze het tegelijkertijd ook vaak erg leuk en leerzaam vinden.’

Delen

Publicatiedatum: 28 januari 2021