Deze boeren lossen maatschappelijke en milieuproblemen op

Biologisch boeren, kweekvlees op het erf produceren om de CO2- en stikstofafdruk te verlagen en produceren voor de lokale markt in plaats van de wereldmarkt. Dit zijn enkele voorbeelden van de innovaties van de eerste groep boeren die onlangs is gestart met het programma Nieuwe Perspectieven voor Boeren, dat in het kader van de Regio Deal Noordoost-Brabant wordt uitgevoerd door OndernemersLift+. Deze boeren bieden oplossingen voor maatschappelijke en milieuproblemen. OndernemersLift+ helpt hen om deze prachtige ideeën om te zetten in realiteit, te beginnen met een bruikbaar businessplan en verdienmodel.

Deelnemers programma Nieuwe Perspectieven voor Boeren

Leren van elkaar
‘De boeren willen forse stappen zetten met hun bedrijf en dat levert veel vragen op. Wat betekenen deze plannen voor henzelf en hun partner? Hoe haalbaar zijn de plannen? Wat vindt mijn omgeving van de nieuwe koers? Allemaal vragen waar de boeren een antwoord op zoeken. Daarom is het goed dat de ondernemers, behalve bij hun coach van OndernemersLift+, ook bij elkaar terecht kunnen om dit soort zaken te bespreken.

Kitty Jenniskens ‘Het is een fijne groep ondernemers om mee te mogen werken. Ze luisteren naar elkaars verhalen en willen graag leren van elkaar en de ander helpen met zijn of haar plannen. Na de eerste bijeenkomsten zijn de meesten enthousiast aan de slag gegaan met hun plannen. Een aantal deelnemers is ook al in gesprek gegaan met hun key partners, om alvast voor te sorteren op de uitvoering van hun plannen.’

Kritische vragen
Belangrijk vindt Jenniskens dat in het programma Nieuwe Perspectieven voor Boeren ook aandacht is voor de persoonlijke omstandigheden van de ondernemers, naast de businesskant. ‘In veel coachingprogramma’s is er weinig aandacht voor de persoonlijke situatie van ondernemers, terwijl dit vaak bepalend is voor de beslissingen die iemand neemt in zijn bedrijf. Daarnaast is het mooi om te zien dat deelnemers en coaches elkaar ook kritische vragen durven te stellen om tot betere plannen en ideeën te komen. Je kunt geen plannen voor de korte termijn maken als je geen perspectief hebt voor de langere termijn. Daarom bieden wij deelnemers de kans om tijdens het programma zoveel mogelijk kennis en informatie op te halen en doen we er alles aan om hen te motiveren, stimuleren en enthousiasmeren om een nieuw perspectief te ontwikkelen voor henzelf en hun bedrijf.’

Het programma Nieuwe Perspectieven voor Boeren bestaat uit zes verschillende themabijeenkomsten die de ondernemers gezamenlijk volgen. Hierin komen de volgende thema’s aan bod: strategie & doelbepaling, waardepropositie, doelgroepbepaling, team & organisatie, sales & marketing en financiën. Tussen de groepsbijeenkomsten worden individuele gesprekken gehouden met de business coaches Kitty Jenniskens en Ad Crommentuijn. 

Delen

Publicatiedatum: 13 januari 2022