Terug naar boven

Groene Water Wand biedt groene oplossing voor klimaatverandering

Het klimaat verandert, mondiaal maar ook in Nederland. Extreme hitte, droogte en straten die overlopen na zware regenbuien komen steeds vaker voor.

Om de effecten van de klimaatverandering in steden te temperen, hebben klimaatadaptatie adviseurs Ingrid Langenhoff en Dorine Epping uit Cuijk de Groene Water Wand ontwikkeld. Dit innovatieve product biedt een combinatie van waterberging, groen en erfafscheiding in één.

Met name in landen met een gematigd klimaat is klimaatadaptatie momenteel een hot item. Klimaatadaptatie is er op gericht om de ruimtelijke inrichting van een gebied klimaatbestendig te maken. Maatregelen die hiervoor genomen kunnen worden, zijn onder andere het verminderen van bestrating, meer groen in dorpen en steden en zorgen voor een extra buffer voor wateropvang bij hevige regenval. De Groene Water Wand biedt een innovatieve oplossing om overtollig regenwater op een milieuvriendelijke en groene manier af te voeren.

Willy Wortel moment
Het idee voor de Groene Water Wand bedachten Ingrid en Dorine in 2014. "Bij een workshop in Cuijk kregen wij een Willy Wortel moment", vertelt Ingrid Langenhoff met een glimlach. "De gemeente Boxmeer had al problemen met regenwateroverlast in het centrum, doordat bij hevige regenval het regenwater onvoldoende in de bodem kon infiltreren. Nu werd op het open grasveld ter plaatse ook nog een nieuwbouwproject ontwikkeld, waardoor er nog meer bestrating en verharding zou komen. Met als gevolg dat nog meer regenwater de riolering in zou stromen. Toen kwamen wij op het idee om het regenwater van daken op te vangen en te gebruiken voor de Groene Water Wand. Door de combinatie van waterberging en groen bieden wij een meervoudige oplossing voor de klimaatverandering. Het riool wordt ontlast én het verticale groen zorgt voor minder opwarming. Met de Groene Water Wand wordt de ongebruikte verticale ruimte in de stad dus optimaal benut."

Proof of Concept
Marjolein Rojo van OndernemersLift+ ontmoette de twee ondernemers tijdens de Bedrijvig Beurs in het Land van Cuijk en bracht hen in contact met business developer Jacques Lammers van HAS Hogeschool. Langenhoff: "Daar zijn we hen nog altijd dankbaar voor. Jacques Lammers heeft ons op weg geholpen met het aanvragen van subsidiegelden. Daarnaast helpt een aantal studenten van HAS Hogeschool ons op dit moment met onderzoeken en proeven. In november van dit jaar hopen we tijdens de vakbeurs Water in Openbare Ruimte een Proof of Concept van de Groene Water Wand te kunnen presenteren."

Interesse
Ze geeft aan dat in de markt veel belangstelling is voor de Groene Water Wand. "In veel gebieden met een gematigd klimaat is sprake van een toenemend water- en hitteprobleem. Door in deze gebieden meer groen toe te voegen, wordt de verdamping gestimuleerd en hitte getemperd. Diverse gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties hebben al interesse getoond in de Groene Water Wand. Zij weten dat ze bij nieuwbouw- en revitaliseringprojecten ook iets moeten doen op het gebied regenwaterafvoer. We willen ons daarom in eerste instantie richten op de zakelijke markt. Maar in de toekomst denken we dat de Groene Water Wand ook in de bouwmarkt te koop zal zijn. Wij verwachten dat dit product in gebieden met een gematigd klimaat kan bijdragen aan een meer klimaatbestendige stad."

Kijk voor meer info op www.groenewaterwand.nl.

Deel dit bericht:
DisclaimerSitemap