Toevallig ontdekte bacterie verlaagt cholesterol

Een bacterie die bij minimale dosering helpt om het slechte (LDL)-cholesterol in het menselijk lichaam met zo’n 45 tot 50 procent te verlagen. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch verwacht IPStar in Rosmalen dat er binnen enkele jaren medicijnen, supplementen of voedingsproducten op de markt verschijnen waarin deze bacterie verwerkt is. OndernemersLift+ ondersteunt ezCOL BV, dochteronderneming van IPStar, om deze ambitie te verwezenlijken. Mensen met een te hoog LDL-cholesterolgehalte in het bloed hebben een grotere kans om een hartinfarct of beroerte te krijgen. Alleen al om die reden is de bacterie die ezCOL op de markt wil brengen een belangrijke innovatie voor de mensheid.

Ruimtevaart
Volgens ondernemer Rob Suters is de bacterie bij toeval ontdekt in het MELiSSA-ruimtevaartprogramma van ESA (European Space Agency). Dit is een internationaal consortium van bedrijven, dat technologieën ontwikkelt om langdurige bemande ruimtevaart mogelijk te maken. ‘Wij zijn een directe spin-off van ESA. MELiSSA doet in opdracht van ESA onderzoeken waarbij reststoffen uit het menselijk lichaam worden hergebruikt, om zodoende de ultieme recyclingmachine te ontwikkelen. Tijdens onderzoeken is bij toeval ook deze bacterie ontdekt. TNO-onderzoek wees vervolgens uit dat de bacterie geen nadelige gezondheidseffecten heeft, maar wel zorgt voor een afname van het LDL-cholesterol. Dat was reden voor ons om het patent voor deze bacterie te kopen.’

Studie
IPStar kwam via HAS Hogeschool in contact met OndernemersLift+. ‘Zij hebben ons tegen gunstige voorwaarden een lening verstrekt om de Proof of Concept-studie naar de werking van de bacterie bij mensen te kunnen uitvoeren. De business developers van OndernemersLift+ hebben ons ook geholpen om onze propositie aan te scherpen. Verder helpt het vertrouwen van OndernemersLift+ om andere partijen te overtuigen van de kansen en mogelijkheden die deze bacterie biedt. Voor de zomer van 2018 hopen we dat de resultaten van de Nutrim-onderzoeken binnen zijn. Dan kunnen we ook beoordelen of verder onderzoek nodig is, of dat we het product op de markt kunnen brengen.’

Veilig
Het onderzoek naar de effecten en werking van deze bacterie loopt inmiddels al een aantal jaren. ‘Studies met diverse dieren hebben zulke goede resultaten opgeleverd, dat we nu in samenwerking met de Universiteit van Maastricht (Nutrim) de eerste klinische onderzoeken bij mensen willen gaan houden. We hebben goedkeuring gekregen van de Medisch Ethische Toetsingscommissie om deze onderzoeken uit te voeren. Met deze onderzoeken willen we aantonen dat de bacterie inderdaad resulteert in een verlaging van het LDL-cholesterol en veilig kan worden gebruikt door mensen’, vertelt Suters. ‘Als alles volgens plan verloopt, kunnen we daarna in gesprek met bedrijven in de food en farma, voor wie deze LDL-cholesterol verlagende bacterie uiterst interessant is.’

Suters geeft aan dat er diverse mogelijkheden zijn om de bacterie te gebruiken. ‘Er zijn slechts hele lage doseringen nodig om het gewenste effect te bereiken. Dat maakt het gebruik ook aantrekkelijk. De bacterie kan in de toekomst bijvoorbeeld worden gebruikt als medicijn of supplement, maar ook als ingrediënt in voedingsmiddelen. Daardoor heeft het product een enorme potentie.’

Delen

Publicatiedatum: 1 januari 2019