Een intensief individueel programma naar topondernemerschap

De Start-up Navigator is een individueel ondersteuningsprogramma. Alleen start-ups met impact voor onze regio – qua omzet en werkgelegenheid – maken kans op een ticket voor de Start-up Navigator. Daag ons uit tijdens een Kennismakingsgesprek en haal zo’n ticket binnen!

Deelnemer over het programma

‘Voor beginnende ondernemers is vaak volop begeleiding beschikbaar, maar niet voor bestaande bedrijven die willen doorgroeien. Daarom ben ik blij dat we deel mogen nemen aan het Start-up Navigator programma van OndernemersLift+. De business developers nemen ons mee terug naar de basis en bieden duidelijke inzichten hoe we ons concept op de langere termijn verder kunnen uitrollen. Daarnaast helpen zij om ons ondernemingsplan verder aan te scherpen. Uiteindelijk hopen we extra financiële middelen te genereren om onze groeiambities verder vorm te kunnen geven.’
Jos Beks van kapsalon keten Change Hairstyling

Jos Beks

Intensief programma

In een intensief en individueel programma werk je met onze business developer aan een succesvolle ontwikkeling van je bedrijf en de financiering hiervan. Aan de hand van een roadmap op maat, ga jij je plannen realiseren. In het programma komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Drijfveren en competenties van jou en je teamleden
  • Klant & propositie
  • Business model
  • Financiën & financiering

Voor het Start-up Navigator programma geldt maatwerk, toegesneden op de fase waarin jouw start-up zich bevindt.

Doorlooptijd

Zes tot twaalf maanden, gemiddeld eenmaal per twee weken werk je samen met een business developer aan de realisatie van de milestones, zoals opgenomen in je roadmap.

Leningen

Als je deelneemt aan het Navigator-programma kun je in aanmerking komen voor een OndernemersLift+ lening van maximaal 50.000 euro.

Daarnaast kunnen we je ook toe leiden naar het Brabant Startup Fonds, waar leningen worden verstrekt tot maximaal 350.000 euro. Bovenop deze opties beschikt OndernemersLift+ over een interessant netwerk van financiers en investeerders om jouw plannen te realiseren.

Meedoen aan de Start-up Navigator?

Wil je in aanmerking komen voor de Start-up Navigator, meld je dan aan voor een Kennismakingsgesprek en wij nemen contact met je op.

Wat kost het?

Net als onze andere programma’s is de Start-up Navigator niet kosteloos. Indien je tot onze doelgroepen behoort, dragen onze partners de kosten. Wij kunnen ondernemers, die niet tot onze primaire doelgroepen behoren, maar toch aansluiten bij de doelstellingen van ons programma, in sommige gevallen toch toelaten. In dat geval brengen we de kosten van het programma bij de deelnemer in rekening.

Wij werken aan een model waarin tevreden deelnemers achteraf een financiële bijdrage leveren aan het programma, die vervolgens weer wordt ingezet voor de ondersteuning van nieuwe start-ups. De contouren hiervoor zijn nog in ontwikkeling. We stellen het op prijs als je hierin meedenkt over wat een praktisch werkwijze en waardering is, die past bij jou als start-up.

Delen