OL+ helpt je bij het ontwikkelen van je onderneming

Van idee tot succesvol bedrijf

Je werkt onder begeleiding van twee business developers in twaalf weken tijd, in een kleine groep je bedrijfsideeën uit tot bouwstenen voor een succesvolle onderneming.  Daarnaast kun je een beroep doen op een individuele business developer en kun je in aanmerking komen voor een lening van maximaal € 15.000.

Programma

De Start-up Booster is verdeeld over vier dagdelen. Het programma bestaat uit:

Dagdeel 1: De ondernemer

Starters krijgen inzicht in hun eigen drijfveren en competenties. Er is aandacht voor het team, de organisatie van je bedrijf en hoe samen te werken met strategische partners.

Dagdeel 2: Klant & propositie

Hier gaat het om het valideren van je product of dienst in de markt. Wat is het probleem, van wie, waarom, wat is je oplossing, voor wie is jouw oplossing interessant?

Dagdeel 3: Business model

Op basis van het Business Canvas-model kijk je samen met onze business developers naar de opbouw en samenstelling van marktsegmenten, werk je aan jouw verdienmodel en selecteer je de verkoopkanalen.

Dagdeel 4: Financiën & financiering

In dit programmaonderdeel gaan we in op de financiële aspecten van jouw bedrijf. Hoeveel startkapitaal heb je nodig en hoe financier je dat? Je kijkt naar opbrengsten en kosten en je financiële resultaat en de ontwikkeling van de liquiditeit.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit maximaal zes starters.

Starters delen kennis en ervaring

Startende ondernemers zitten in een vergelijkbare situatie en hebben vaak soortgelijke problemen. Behalve dat je meer inzicht krijgt in je eigen situatie, leer je ook door de interactie met anderen. Omdat de groepen klein zijn, kun je in korte tijd veel kennis opdoen en delen.

Deelname

Deelname aan de Start-up Booster is vrijwillig, maar eenmaal aan boord is het niet vrijblijvend. OL+ investeert in jouw ontwikkeling. Daarvoor verwachten wij jouw actieve interesse en participatie. De begeleiding is deels groepsgewijs en deels individueel.

Tijdinvestering

Wij verwachten van jou dat je acht tot twaalf uur per week besteedt aan de thema’s die we behandelen en de voorbereidende opdrachten. Die tijdsinvestering is nodig om een goede basis te leggen voor de doorontwikkeling van jezelf en je onderneming.

Meedoen aan de Start-up Booster?

Wil je meedoen aan de Start-up Booster, meld je dan aan voor de Check-In en wij nemen contact met je op.

Wat kost het?

De Start-up Booster is niet kosteloos. Indien je tot onze doelgroepen behoort, dragen onze partners de kosten. Wij kunnen ondernemers, die niet tot onze primaire doelgroepen behoren, maar toch aansluiten bij de doelstellingen van ons programma, in sommige gevallen toch toelaten. In dat geval brengen we de kosten van het programma bij de deelnemer in rekening.

Wij werken aan een model waarin tevreden deelnemers achteraf een financiële bijdrage leveren aan het programma, die vervolgens weer wordt ingezet voor de ondersteuning van nieuwe start-ups. De contouren hiervoor zijn nog in ontwikkeling. We stellen het op prijs als je hierin meedenkt over wat een praktische werkwijze en waardering is, die past bij jou als start-up.

Delen