OL+ helpt je bij het ontwikkelen van je onderneming

Van idee tot succesvol bedrijf

Je werkt onder begeleiding van twee business developers in twaalf weken tijd, in een kleine groep, je bedrijfsideeën uit tot bouwstenen voor een succesvolle onderneming.  Het Start-up Booster-traject bestaat allereerst uit individuele begeleiding door een business developer (max 8 uur). Gedurende het traject, volg je op vier dagdelen, met de groep, verschillende workshops. Daarnaast kun je in aanmerking komen voor een lening van maximaal € 15.000.

Deelnemers over het programma

Tijdens het Start-up Booster programma hebben de business developers mij enorm goed geholpen bij het invullen van het businessmodel Canvas voor mijn bedrijf. Daardoor heb ik scherper op mijn netvlies gekregen wat voor soort bedrijven en organisaties gebruik willen maken van onze diensten en wat wij voor hen kunnen betekenen. Verder vond ik het erg leerzaam om te horen hoe andere startende ondernemers uit totaal andere branches tegen mijn bedrijf aankijken. Dat leidde soms tot heel verfrissende inzichten.’
Bram van de Ven van augmented reality bedrijf ARfected uit ‘s-Hertogenbosch

Het team van ARfected

‘Tijdens het programma heb ik geleerd om zakelijker te kijken naar mijn producten. Ik heb geen commerciële economie of bedrijfseconomie gestudeerd. Mijn kracht zit vooral in mijn creativiteit. Maar met mijn producten bied ik partijen wel de gelegenheid om op een positieve manier impact te maken. De business developers van OndernemersLift+ hebben mij meer bewust gemaakt van het feit dat onze tassen absoluut meerwaarde bieden voor onze klanten en dat zij graag bereid zijn om daar een bepaald bedrag voor te betalen.’
Ontwerpster Ellen Willink van Tas met een Boodschap

Programma

De Start-up Booster workshops zijn verdeeld over vier dagdelen. Het programma bestaat uit:

Dagdeel 1: Business model, klant en waardepropositie

Het bouwen van een business model. In de eerste sessie zoomen we in op waardepropositie en klantsegmenten. Hier gaat het om het valideren van je product of dienst in de markt. Wat is het probleem, van wie, waarom, wat is je oplossing, voor wie is jouw oplossing interessant?

Dagdeel 2: Business model: klantrelaties en kanalen

Vanuit de waardepropositie en jouw potentiele klanten, kijken we naar de relaties met de klanten en de kanalen waarmee je met de klant in contact bent. Hoe verdien je geld met je waardepropositie, via welk verdienmodel?  Je bekijkt welke aandacht jouw klant nodig heeft en hoe je die gaat invullen. Hoe vul je marketing en sales in voor jouw bedrijf?

Dagdeel 3: De ondernemer, het team en de omgeving

Voorafgaand aan dit dagdeel krijg je inzicht in jouw eigen drijfveren en competenties door het invullen van een scan en een gesprek hierover met onze business developer. Tijdens de sessie richten we ons op de inrichting van jouw organisatie en de omgeving die het mogelijk moet maken om succesvol te zijn. We geven vorm aan de benodigde activiteiten, jouw rol als ondernemer, de benodigde mensen en middelen. Ook kijken we naar jouw strategische partners. Heb je de juiste mensen en middelen ín en om je organisatie om jouw waardepropositie te realiseren?

Dagdeel 4: Financiën & financiering

Vanuit de bouwstenen voor jouw business model gaan we in op de financiële aspecten van jouw bedrijf. Hoeveel startkapitaal heb je nodig en hoe financier je dat? Welke financiële resultaten behaal je met jouw verdienmodel? We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de liquiditeit in jouw bedrijf.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit maximaal zes starters.

Starters delen kennis en ervaring

Startende ondernemers zitten in een vergelijkbare situatie en hebben vaak soortgelijke problemen. Behalve dat je meer inzicht krijgt in je eigen situatie, leer je ook door de interactie met anderen. Omdat de groepen klein zijn, kun je in korte tijd veel kennis opdoen en delen.

Deelname

Deelname aan de Start-up Booster is vrijwillig, maar eenmaal aan boord is het niet vrijblijvend. OL+ investeert in jouw ontwikkeling. Daarvoor verwachten wij jouw actieve interesse en participatie. De begeleiding is deels groepsgewijs en deels individueel.

Tijdinvestering

Wij verwachten van jou dat je acht tot twaalf uur per week besteedt aan de thema’s die we behandelen en de voorbereidende opdrachten. Die tijdsinvestering is nodig om een goede basis te leggen voor de doorontwikkeling van jezelf en je onderneming.

Meedoen aan de Start-up Booster?

Wil je meedoen aan de Start-up Booster, meld je dan aan voor een Kennismakingsgesprek en wij nemen contact met je op.

Wat kost het?

De Start-up Booster is niet kosteloos. Indien je tot onze doelgroepen behoort, dragen onze partners de kosten. Wij kunnen ondernemers, die niet tot onze primaire doelgroepen behoren, maar toch aansluiten bij de doelstellingen van ons programma, in sommige gevallen toch toelaten. In dat geval brengen we de kosten van het programma bij de deelnemer in rekening.

Wij werken aan een model waarin tevreden deelnemers achteraf een financiële bijdrage leveren aan het programma, die vervolgens weer wordt ingezet voor de ondersteuning van nieuwe start-ups. De contouren hiervoor zijn nog in ontwikkeling. We stellen het op prijs als je hierin meedenkt over wat een praktische werkwijze en waardering is, die past bij jou als start-up.

Delen