Nieuwe Perspectieven voor Boeren vallen in de smaak

De eerste deelnemers aan Nieuwe Perspectieven voor Boeren zijn op dit moment volop bezig met de uitwerking van hun businessconcepten, die zij tijdens het programma hebben ontwikkeld. Deze ideeën presenteerden zij onlangs aan een panel met burgemeester Kees van Rooij en wethouder Jan Goijaarts van Meierijstad, gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van provincie Noord-Brabant, Liz Chermin van HAS Hogeschool en Aernout van der Does van Rabobank. Die toonden zich positief over de businessplannen van de boeren, die allen bijdragen aan verduurzaming van de agrarische sector en antwoord gegeven op de transitie vraagstukken.

Nieuwe Perspectieven voor Boeren wordt uitgevoerd door OndernemersLift+ in het kader van de Regio-Deal Noordoost-Brabant. Tijdens de panelbijeenkomst lieten de agrarische ondernemers zien dat ze, door het programma met groepsbijeenkomsten maar ook individuele begeleiding, in de afgelopen maanden een duidelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Daardoor kijken zij nu vol vertrouwen en positieve energie naar de toekomst.

Landschapsbeheer
Rob Jansen van Hoeve Arbeidslust in Sint-Oedenrode presenteerde zijn plannen voor een streekboerderij waarin landschapsbeheer een belangrijke rol speelt en waarbij ook wordt ingezet op elementen als wonen (in tiny houses), werken (met inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) en recreëren. Elementen die het gebied in Meierijstad mogelijk tot nieuwe ‘Blue Zone’ kunnen maken.

Mooie ambachtelijke producten
Martijn en Sanny van den Boom van Het Zuivelbos uit Sint-Oedenrode gaan hun eigen zuivelassortiment verder uitbreiden met mooie ambachtelijke producten. De melk die zij volgens de kringloopgedachte op hun eigen bedrijf produceren, zetten zij bij hun eigen klanten afzetten zodat deze eerlijke en heerlijke producten kunnen consumeren, zoals diverse soorten vla, boter, desserts, melk, yoghurt. De klantenkring van Het Zuivelbos bestaat uit consumenten met diverse culturele achtergronden en levensstijlen. Daarbij proberen zij het aantal koeien dat zij houden zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag naar hun producten in de markt.

Biotopen
Crole Hoeve, het bedrijf van Leon Moonen, zet in op het leveren van biotopen (uitgangsmateriaal voor kweekvlees) aan Mosa Meat (producent van cultured meat). Hierdoor zijn er veel minder grondstoffen nodig voor de productie van vlees. Daarnaast gaat Moonen een experience centre voor kweekvlees realiseren op de Crole hoeve. Belangstellenden kunnen hier het vlees van levende koeien ervaren, met zicht op diezelfde koeien in de wei. De koeien die Moonen houdt, hebben een mooi leven en worden ingezet in het beheer van de natuur rondom Sint Oedenrode.

De oplettende lezer heeft ongetwijfeld gemerkt dat in deze eerste groep vooral ondernemers uit de gemeente Meierijstad hebben deelgenomen. Dat komt mede doordat deze gemeente actief inzet op het contact met ondernemers. Jos van de Steeg, bedrijfscontactpersoon (agrarische) ondernemers in het buitengebied van de gemeente Meierijstad, heeft voorafgaand aan het programma met deze ondernemers om de keukentafel gezeten. Daardoor heeft hij deze ondernemers gericht kunnen doorverwijzen naar het programma Nieuwe Perspectieven voor Boeren. Een mooi voorbeeld van samenwerking in de Regio Noordoost-Brabant.

Ondersteuning
De reacties vanuit het panel op de drie presentaties waren uitermate positief en opbouwend. Waar mogelijk gaan de panelleden aan de slag om aan om de plannen te ondersteunen en helpen bij de uitvoering ervan. Aernout van der Does van Rabobank ondersteunt bijvoorbeeld de plannen van Crole Hoeve en heeft een vervolg aangeboden in de vorm van deelname aan het Rabobank Food Forward programma. Liz Chermin van HAS Hogeschool is enthousiast over de plannen van Het Zuivelbos en biedt ondersteuning aan door HAS-studenten onderzoek te laten doen naar de specifiek behoeftes van klanten. Ook de bestuurders van gemeente Meierijstad en gedeputeerde Lemkes keken na afloop terug op leerzame middag.

De ondernemers die deelnemen aan Nieuwe Perspectieven voor Boeren laten zien hoe maatschappelijke vraagstukken en de transitie van de agrarische sector ter hand kunnen worden genomen en hier ook geld aan kan worden verdiend, juist door te kijken naar wat klanten willen. Tevens wordt hierdoor de brede welvaart in de Regio Noordoost-Brabant naar een hoger niveau getild. OndernemersLift+ levert hier graag een bijdrage aan. Inmiddels heeft een tweede groep met enthousiaste deelnemers het programma Nieuwe Perspectieven voor Boeren gevolgd. Dit najaar start een volgende groep waarin nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. Meer weten? Klik hier voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

Delen

Publicatiedatum: 17 mei 2022