Even voorstellen: Cor van Gerven

‘Ik geloof in de kracht van samenwerking’

Het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch is al sinds het begin als partner verbonden aan OndernemersLift+. Cor van Gerven, lid College van Bestuur van het Koning Willem I College, geeft zijn visie op de samenwerking tussen beide partijen.

Cor van Gerven, lid College van Bestuur KW1C

Hoe kijkt u aan tegen de samenwerking tussen het Koning Willem I College en OndernemersLift+?
‘Omdat ik een aantal jaren lid ben geweest van de Adviesraad van OndernemersLift+, ken ik de organisatie al een hele tijd. Ik vind het belangrijk dat onderwijsinstellingen aandacht schenken aan ondernemend onderwijs. Daarnaast vind ik dat wij als Koning Willem I College  studenten, die plannen hebben om een eigen bedrijf te starten, optimaal moeten helpen. De hulp van OndernemersLift+ om startende ondernemers hierin te begeleiden past daarom prima bij onze school.’

Wat vindt u belangrijk in de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven?
‘Eén van de speerpunten is ‘leven lang ontwikkelen’. De noodzaak voor mensen om zichzelf te blijven ontwikkelen neemt met het jaar toe. Daarom is de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven enorm belangrijk. Hoe sneller deze ontwikkelingen gaan, hoe meer het onderwijs en bedrijfsleven elkaar nodig hebben. Zelfs vakmensen hebben tegenwoordig regelmatig bijscholing nodig. Als Koning Willem I College werken wij bijvoorbeeld intensief samen met Enexis. Daarbij komt het voor dat een leerling van 16 en een ervaren medewerker van 35 samen in de klas zitten om dezelfde lessen over nieuwe technieken te volgen. Gelukkig zijn steeds meer bedrijven bereid om te investeren in de opleiding van medewerkers, omdat zij weten dat dit noodzakelijk is om als onderneming succesvol te kunnen zijn. Een aantal bedrijven komt inmiddels zelf met plannen naar ons toe om de interesse van leerlingen voor bepaalde beroepen aan te wakkeren. Ik denk dat OndernemersLift+ hier een rol in kan vervullen, bijvoorbeeld door programma’s te ontwikkelen waarmee snel invulling kan worden gegeven aan dit soort initiatieven. Verder hebben wij het bedrijfsleven keihard nodig om onze leerlingen stage te kunnen laten lopen. Het MBO kent veel doe-opleidingen en die leren onze leerlingen het beste in de praktijk. Maar dan moeten er wel voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn om jongeren op te leiden.’

Op het Koning Willem I College is dit jaar Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)-opleiding Vakman-Ondernemer van start gegaan. Wat vindt u van deze ontwikkeling?
‘Het aantal zzp’ers wordt steeds groter. Ook veel jongeren kiezen er na hun opleiding voor om als zzp’er te gaan werken. Daarom zijn we dit jaar gestart met de opleiding Vakman-Ondernemer, die door 20 leerlingen wordt gevolgd. Zij kunnen in één jaar een mbo-niveau 4 diploma halen én een eigen bedrijf opzetten. Het duurt meestal enkele jaren voordat zo’n opleiding helemaal ontwikkeld is, maar wij stellen daar graag middelen voor beschikbaar. Want deze opleiding vinden wij zeker van meerwaarde voor onze leerlingen.’

U bent een voorstander van flexibilisering en personalisering in het onderwijs. Leg eens uit?
‘Ons huidige schoolsysteem is nog altijd ingericht op schooljaren. Ik zou willen dat leerlingen het hele jaar door kunnen instromen en een opleiding in hun eigen tempo kunnen volgen, waarbij zij zowel binnen als buiten de school lessen kunnen volgen. Natuurlijk brengt dit diverse uitdagingen met zich mee. Maar mijn verwachting is dat we dit in de komende jaren steeds vaker gaan zien. Onderwijs wordt in de toekomst steeds meer een combi van klassikale lessen en individueel maatwerk.’

Hoe verloopt de samenwerking tussen het Koning Willem I College en andere scholen in Brabant?
‘Wij zijn aangesloten bij het Kennispact MBO Brabant. Dit is een samenwerkingsverband van acht MBO scholen in Brabant. Deze scholen maken onder andere afspraken met elkaar over de indeling van bepaalde opleidingen en lesprogramma’s, zodat deze ook in de toekomst kunnen blijven bestaan. Daarnaast werken wij in de regio samen met JADS en Avans Hogescholen om allerlei zaken te ontwikkelen. Dat vind ik een goede ontwikkeling, want ik geloof in de kracht van samenwerking.’

Delen

Publicatiedatum: 30 oktober 2019