Slim kapitaal brengt jouw idee tot leven

Alleen geld maakt je niet succesvol! Jezelf en je idee verder ontwikkelen naar de volgende stap wel. Veel stappen zet je daarin zelf, maar daarnaast is er vaak geld nodig om de noodzakelijke investeringen te doen. In die zogeheten vroege fase van je idee wordt er nog niets tot weinig verdiend, omdat het idee zich nog moeten bewijzen. De kosten gaan voor de baat uit!

Samen met jou brengt OndernemersLift+ de kapitaalbehoefte voor de volgende fase(s) in kaart. Ook helpen we in het zoeken naar funding van die kapitaalbehoefte. Dit kan met subsidies, leningen van OndernemersLift+ of met leningen van en/of investeringen door onze netwerkpartners.

Wij geloven in ‘slim’ kapitaal. Dat betekent dat leningen van OndernemersLift+ onderdeel uitmaken van ons supportprogramma:

Supportprogramma

Een OndernemersLift+ lening is gekoppeld aan een supportprogramma, zowel in de aanloop naar de leningverstrekking als ook daarna. Dat is de plus van OndernemersLift+: slim kapitaal.

Criteria voor leningen

OndernemersLift+ verstrekt leningen van maximaal € 15.000 (aan deelnemers van de Booster) en maximaal € 50.000 (aan deelnemers van de Navigator). De algemene criteria om deel te kunnen nemen aan onze programma’s vind je hier.

Leningvoorwaarden

Je betaalt op onze leningen 7% rente (per maand achteraf). De leningen kennen een aflossingsvrije periode van 12 maanden (Booster) of max. 60 maanden (Navigator). Na afloop van de aflossingsvrije periode, los je de lening af via een annuïteit. De looptijd van de lening is afhankelijk van de omvang van het geleende bedrag.

Wij verstrekken achtergestelde leningen. Bij leningen boven 15.000 zijn deze leningen converteerbaar.


Financieringspartners van OndernemersLift+

Naast onze eigen fondsen kan OndernemersLift+ ook ondersteuning bieden bij het verkrijgen van leningen bij andere financiers.

Innovatie Fonds Rabobank (IFR)

Het IFR is een financieringsinstrument van de Rabobank waarmee start-ups in de vroege fase kunnen worden gefinancierd (de zogenaamde pre-seed fase). Startende ondernemers kunnen al in de fase van ideevorming in aanmerking komen voor een achtergestelde innovatie lening (AIL). In deze fase krijgen ze doorgaans nog geen lening bij een bank of andere financier, omdat ze nog geen bewezen resultaat en onvoldoende cashflow hebben.

Brabant Startup Fonds

Mkb-ondernemingen in de topclusters ontwikkelen slimme oplossingen voor grote maatschappelijke opgaven. Daarmee versterkt Brabant zijn positie in de Europese top van innovatieve regio’s. Het Brabant Startup Fonds maakt toegang tot financiering in de vroegste fase van de financieringsketen mogelijk. OndernemersLift+ ondersteunt jou bij een aanvraag voor het Brabant Startup Fonds.