Terug naar boven

Een nieuwe weg inslaan voor het boerenbedrijf is enorm moeilijk

Boeren helpen om hun bedrijf te transformeren aan de hand van innovatieve productideeën, zodat zij de toekomst opnieuw met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dat is het doel van de Landbouw Innovatie Campus (LIC). ‘Veel boeren wíllen wel veranderen, maar door allerlei omstandigheden is het enorm moeilijk om die stap écht te zetten’, aldus Huub Dormans van OndernemersLift+, die als begeleider bij het project betrokken is.

LIC is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Op dit moment worden zes boeren intensief begeleid. ‘We zijn volop bezig om te kijken hoe we de productideeën van de boeren het beste kunnen omzetten naar een businesscase’, vertelt Huub Dormans. Samen met twee designers en een business consultant begeleidt hij zes koplopers bij het ontwikkelen van nieuwe business cases.

Enorme impact
‘De ideeën van de boeren zijn stuk voor stuk interessant. Eén van hen is bijvoorbeeld een biologische geitenhouder en wil daarnaast een stiltecentrum inrichten bij zijn bedrijf. Een andere boer ontwikkelde een nieuw varkensras in het topsegment, de Duke of Berkshire, dat zeer smakelijk varkensvlees oplevert. Een derde wil Black Angus koeien gaan houden. Ze vinden het echter allemaal spannend om een nieuwe weg in te slaan’, aldus Dormans. ‘De boerengemeenschap hecht aan tradities en volgt al decennia lang de bekende paden. Het wordt niet altijd geaccepteerd als je nieuwe wegen inslaat,’ aldus Dormans.

‘Tijdens de eerste kennismakingssessie hebben we ruim drie uur intensief met elkaar gesproken. Daarin kwamen ook angsten en emoties van de boeren naar voren. Veel boeren hebben het financieel zwaar. Daarnaast zijn het ook vaak familiebedrijven, die al generaties lang op dezelfde wijze te werk gaan. Anderen hebben de gevolgen van Q-koorts of varkenspest van dichtbij meegemaakt. Ook dat heeft een enorme impact gehad. Al deze zaken maken het extra lastig voor deze boeren om een andere koers te gaan varen.’

Elkaar ondersteunen
Dormans vindt het belangrijk dat dit verhaal bekend wordt in de samenleving. ‘Veel mensen hebben geen idee wat er zich allemaal afspeelt op boerenbedrijven. Sociale problemen leven bij boeren nog veel meer dan zakelijke. Zij willen wel transformeren met hun bedrijven, maar hebben geen idee hoe zij dit moeten aanpakken. In de LIC zijn de boeren inmiddels als buddy’s aan elkaar gekoppeld. Op die manier kunnen zij elkaar ondersteunen als ze voor een moeilijke keuze staan. 

Identiteit bewaken
Op maandag 18 juni gingen de boeren in gesprek met provinciaal gedeputeerde Annemarie Spierings van Agrarische Ontwikkeling, die opdrachtgever is van de Landbouw Innovatie Campus. ‘Als boer ben je uiteindelijk volledig op jezelf aangewezen. Dat maakt de individuele transitie zo lastig. Zo’n proces vraagt tijd. Er zijn veel kleine voorbereidende stappen nodig om te komen tot grote veranderingen.’ Daarvoor is een andere mindset nodig. Spierings: ‘Jullie innoveren eerst jezelf, om vervolgens je bedrijf te kunnen innoveren. De laatste stap kan kennelijk niet zonder de eerste.’

Adviseurs kunnen helpen bij dit proces, vindt Spierings, als de eigen identiteit maar bewaakt wordt. ’Adviseurs zijn nuttig en waardevol, maar blijf wel bij je eigen verhaal. Juist om het eigene - per slot van rekening exact dat wat jóu onderscheidend maakt - overeind te houden.’

Hebt u vragen over de Landbouw Innovatie Campus? Laat het ons weten! 
E info@ondernemersliftplus.nl .

Deel dit bericht:
DisclaimerSitemap