Terug naar boven

Investeringscomité

Vraagstukken voorleggen

Het Investeringscomité (IC) komt iedere maand bij elkaar waarbij een aantal ondernemers hun aanvraag voor financiering pitcht en verdedigt. Het IC beslist zelfstandig over het al dan niet toekennen van een lening aan deze startende ondernemers. 

Het IC bestaat uit vijf leden die zijn benoemd door het Bestuur van OndernemersLift+. De leden van het IC hebben een uitgebreid netwerk in voor OndernemersLift+ relevante werkgebieden en hebben allemaal óf een ondernemersachtergrond óf een financiële achtergrond.

Inmiddels zijn er leningen toegekend aan ondernemers in verschillende branches (Health, ICT, Agri & Food). De bedragen variëren van € 25.000,- tot € 50.000,-.

Het eerste bedrijf aan wie een lening is toegekend is Onora BV, producent van biologisch afbreekbare grafkisten.

Deel dit bericht:
DisclaimerSitemap