Terug naar boven

Werken aan uw innovatievermogen

Publicatiedatum: 01-12-2017

Vanuit het EU-programma Enterprise Europe Network biedt de Kamer van Koophandel ondernemers de mogelijkheid hun innovatievermogen te checken middels de Innovatiethermometer.

Het doel van dit traject is om samen met de ondernemer te werken aan het verbeteren c.q. verhogen van het innovatievermogen van het bedrijf. Zo krijgt de ondernemer een beter beeld van zijn strategie, processen, structuur, capaciteit en middelen en de mogelijke knelpunten die hieraan gekoppeld zijn. Ook de stand van zaken met betrekking tot internationaal ondernemen kan hiervan een onderdeel zijn.

Het programma wordt opgestart met een intakegesprek waarbij middels een speciale tool, de Innovatiethermometer, een momentopname van het bedrijf wordt gemaakt. Tijdens het vervolggesprek gesprek gaan ze dieper in op de uitkomsten van de scan. 
Gecombineerd met de kansen in de desbetreffende markt wordt er een Innovatie Actie Plan opgesteld. Hierin worden de stappen gedefinieerd waarmee men aan de slag kan. De Kamer blijft ook tijdens de uitvoering van dit plan betrokken. Het gehele traject is voor de ondernemer kosteloos. Klik hier voor mee informatie over o.a. de voorwaarden.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Angelo Mulder, e-mail Angelo.Mulder@kvk.nl of tel. 06-53679329.

Deel dit bericht:
DisclaimerSitemap