Terug naar boven

Partners

OndernemersLift+
Ondersteunt innovatieve startende en groeiende ondernemers in de regio Noordoost-Brabant.

AgriFood Capital
Samenwerkingsverband te 's-Hertogenbosch van gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers in de AgriFood.

Rabobank
De bank voor AgriFood ondernemers.

KplusV
Organisatieadviesbureau met veel ervaring in het begeleiden van ondernemers, o.a. op het gebied van bedrijfsstrategie en financiering.

Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is partner en steunt het AgriFood Scale Up programma. Het programma sluit aan op de Voedselagenda. De Voedselagenda is een overheidsinitiatief dat als doel heeft om integraal te werken aan voldoende, veiliger, gezonder en duurzamer voedsel voor iedereen. Op de Voedselagenda staan de volgende speerpunten:

 1. Gezondheid en Duurzame consumptie: meer groenten, minder zout, minder verzadigde vetten, minder calorieën, aanpak welvaartsziekten, minder antibiotica in veehouderij en ontwikkeling van nieuwe niet-dierlijke eiwitten;
 2. Voedselveiligheid: kortere voedselketens;
 3. Innovatie en ondernemerschap: snellere, duurzamere en betere productie en distributie van voedsel;
 4. Educatie: goede en eenvoudige informatie over voedsel voor consumenten;
 5. Nederland in de wereld: bijdrage aan uitbannen van voedseltekort en grotere onafhankelijkheid van import eiwitgewassen;
 6. Transparantie: true pricing, kortere voedselketens;
 7. Duurzame productie, Agro en natuur en Klimaat: landbouw- en levensmiddelensector die biodiversiteit in stand houdt en klimaat robuust is, op basis van:
  a. duurzame grondstoffen (oneindig);
  b. Gezonde bodem;
  c. Groene gewasbescherming;
  d. Minder antibiotica in veehouderij;
  e. Meer dierenwelzijn in veehouderij (koeien in de wei, geen megastallen);
  f. Regionaal voedsel.
Deel dit bericht:
DisclaimerSitemap